Biletgalleri for DJF
  Stamfiske og Stryking
 


Stamfisk/Stryking 2008


Åamund Karlsen prøvar å lura på land ein laks på det tidlege stamfisket i juni. Foto: Arne R Sandven

Laks teke i Juni på det tidlege stamfisket, laksen vog vel 6kg. Foto: Arne R Sandven


Laksen vert målt og vegd og får eit merke i seg før den vert oppbevart til stryking. Foto: Arne R Sandven


Stor holaks på 10,5kg teke 15 juni. Foto: Arne R Sandven

Laksen var feittfinneklypt og stammar frå klekkeriet. Foto: Arne R Sandven

Roald Kvamme med ein mellomlaks under stamfisket. Foto: Arne R Sandven

Stamfiske om hausten på stor elv i Revebrua. Foto: Arne R Sandven

Flotte hannlaksar i karet i klekkeriet. Foto: Arne R Sandven


Flott holaks på 8,6kg, Foto: Arne R Sandven


Fin hannlaks i gytedrakt. Foto: Arne R Sandven
   Stamfisk/Stryking 2007

Holaks på 10kg, før merking og skjellprøvetaking. Foto: Arne R Sandven

Fin holaks på vel 7kg, teken i oktober på stamfiske. Foto: Arne R Sandven

Stor fettfinneklypt hannlaks på 13,4kg Laksen vart sett ut i elva igjen. Foto: Arne R Sandven

Fin mellomlaks teke på 5kg, teke inn i klekkeriet for stryking. Foto: Arne R Sandven Storlaksen vert sett ut i elva. Foto: Arne R Sandven Flott hakalaks på 6,8kg. Laksen vart benytta til befrukting av rogn. Foto: Arne R Sandven

Foto: Arne R Sandven
   
Stamfisk/Stryking 2006

Flott hannlaks på 7kg. Foto: Arne R Sandven Flott holaks som vil verta brukt i klekkeriet i haust. I år har me over 60 stamlaksar. Foto: Arne R Sandven Laks på 9kg, Dei fleste laksane er fanga i kanalen. Foto: Arne R Sandven

Kontroll av stamfisk med merking og skjellprøvetaking. Foto: Arne R Sandven

Sjøaure på heile 5,7kg og 81cm lang. Så store sjøaurar er det ikkje mange av i Daleelva. Foto: Ole R Sandven Nærbilete av sjøauren på 5,7kg. Foto: Arne R Sandven

Stryking av mellomlaks i november månad. Foto: Arne R Sandven

Odd Rune Hvidsten med ein holaks klar for stryking. Foto: Arne R Sandven

Hannlaks på vel 7kg i gytedrakt. Foto: Arne R Sandven

Ein skikkeleg hakalaks på 8,8kg. Foto: Arne R Sandven Flott holaks på 9,3kg med mykje rogn. Foto: Arne R Sandven

Stryking av storlaks. Foto: Arne R Sandven

Flott hannlaks på over 8kg i gytedrakt. Foto: Arne R Sandven

Det var mykje fin laks i klekkeriet i år, biletet viser haleroret til ein lytefri hannlaks Foto: Arne R Sandven

Laksar i bedøvelse før stryking. Foto: Arne R Sandven

Stamfisk/Stryking 2005

 

Stamfiske i midten av juni 2005 gav gode resultat. Her er det kjøring av fisk i Båthølen. Foto: Arne R Sandven

Tidleg stamfisk vert berga på land. Foto: Arne R Sandven Stamfisk tatt 18.juni 2005 av I.Sandven og Å.Karlsen.Det var ein holaks på 11.5kg. Foto: Arne R Sandven

Det var mykje fin laks under det tidlege stamfiske i 2005. Her ein fin hannlaks på 12.5kg. Foto: Ole R Sandven


Øystein Sellevold med ein fin stamlaks på vel 9kg tatt i august 2005. Foto: Arne R Sandven


I.Sandven og Å.Karlsen med ein stor hannlaks på 13.3kg tatt i august 2005. Foto: Arne R Sandven

Hannlaks med byrjande gytedrakt. Foto: Arne R Sandven

Merking og kontrollering av stamfisk. Foto: Arne R Sandven

Bedøving av stamlaks før merking og veging. Denne holaksen vog 9.6kg Foto: Arne R Sandven

Stamlaks på 11.6kg tatt i slutten av september. Laksen var 104cm lang. Foto: Arne R Sandven Rolf Sæterdal med ein flott holaks på 11.5kg, klar for stryking 2.November. Foto: Arne R Sandven Strying av laks på 10kg. Foto: Arne R Sandven
Gunnar Bakke med ein hannlaks i gytedrakt på 7.5kg. Fisken vart nytta under strykinga i November. Foto: Arne R Sandven Foto: Arne R Sandven

Odd Rune Hvidsten med den største laksen i stamfiskanlegget. Laksen vog 13.3kg Foto: Arne R Sandven

Stamfisk/stryking 2004


Flott hannlaks på klar for stryking hausten 2004. Foto: Arne R Sandven

Gunnar Bakke med ein fin holaks på 9.5kg. Foto: Arne R Sandven

Stryking av laks. Foto: Arne R Sandven

Odd Rune Hvidsten med ein hannlaks på 8.9kg. I bakgrunnen står Georg Bakke og betraktar fisken. Foto: Arne R Sandven


Åsmund Karlsen gjer seg klar til stryking. Foto: Arne R Sandven

 Stamfiske 1991


Inge Sandven med fin hannlaks frå Båthølen.

Åsmund Karlsen landar ein stamfisk, og Inge Sandven håvar fisken.

Inge Sandven med ein nydeleg holaks på over 10kg frå Båthølen.
Gunnar Bakke, Inge Sandven og Åsmund Karlsen med ein stor holaks frå Kanalen.    

 
  Antall besøkande på sida er: 19900 visitors  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=