Biletgalleri for DJF
  Fangstbilete
 


Trykk på bileta for å få dei større, og heldt du pila over bilete får du fram info om bilete.

Fangstbilete 2011:

     
     
     
     
     
     
     Fangstbilete 2010:
 


 
Fin tert frå veihølen!
 
 

Inge Sandven med fin fangst. Foto: Arne R Sandven

Øystein Sellevold med 2 oppdrettslaksar. Foto: Arne R Sandven

Arne Sandven med ein villaks og ein oppdrettslaks på ca 4kg
     
     Fangstbilete 2009:
 

Arne R Sandven med ein fin sjøaure på 1,7kg teke på kleppeskei 1.juli på tippen i Dalevågen. Foto: Inge Sandven Roald Arne Kvamme med ein fin laks på 5,6kg teke i Veihølen 20.juli. Foto: Foto: Arne Jon Bøthun. Roald Arne Kvamme med ein fin laks på 6,9kg teke i Geitabakken 21.juli. Foto:Arne Jon Bøthun
 Benjamin Sellevold med fin laks på 7,8kg teke tidleg i juli. Foto: Øystein Sellevold    
     

Fangstbilete 2008:

   


Olav Dale med årets første laks, laksen vog 3,1kg og vart teke i Båthølen 1.juli. Foto: Inge Sandven


Øyvind Bakke med ein stor grov sjøaure på 4,25kg. Fiske beit på i Hagahølen og vart teke 1.juli. Foto: Inge Sandven


Øystein Sellevold har fått på ein fin laks i Veihølen 1.juli. Foto: Arne R Sandven

Det var mange skuelystne som fekk med seg køyringa av laksen. Foto:Arne R Sandven

Inge Sandven håvar laksen til øystein. Foto: Arne R Sandven

Det var ein flott fettfinneklypt holaks på 5,7kg, fisken vart teke inn til stamfisk. Foto: Arne R Sandven


Benjamin Sellevold fekk to flotte laksar 1.juli i veihølen. Laksane vog 1,9kg og 3,2kg. Foto: Arne R Sandven


Ole R Sandven med ein flott holaks på 4,3kg, teke 3.juli i Revebrua. Laksen vart tatt inn som stamfisk! Foto: Arne R Sandven

Inge Sandven med ein fin hannlaks teke i Kanalen 5.juli. Laksen vog 4,5kg. Foto: Arne R Sandven

Inge Sandven med ein strøken hannlaks på 3,7kg teke i Kanalen 6.juli. Foto: Arne R Sandven

Laksane som har kome på land i år har vore flotte å sjå på, og nokre har vore i veldig god kondisjon! Foto: Arne R Sandven

Øystein Sellevold med ein laks teke i Kanalen 10. juli. Laksen vog 4,2kg og var ein klekkerifisk. Foto: Arne R Sandven


Arne R Sandven med ein fin liten mellomlaks teke i Veihølen 11. juli. Laksen vog vel 3,1 kg. Foto: Arne R Sandven

Jan Petter Farestveit med ein sjøaure på 0,85kg tatt i Revebrua den 7.juli.


Olav Boge Hatlestad med to flotte laksar teke i Veihølen 11.juli. Laksane vog 3,9kg og 7,0kg. Foto: Arne R Sandven


Olav Boge Hatlestad med den flott hannlaksen på 7kg. laksen tok på spinnar. Foto: Arne R Sandven

Olav Hatlestad med ein flott fettfinneklypt hannlaks på 4,5kg. Teke i Veihølen 14.juli. Foto: Ole R Sandven


Denne fettfinneklypte laksen på 3 kg tok Idar Tveiterås i Kanalen 15.juli. Han tok 4 laksar den dagen, den største var 6,8kg (oppdrett). Foto: Arne R Sandven


Olav Hatlestad og Ole R Sandven med kvar sine sjøaure teke 15.juli. Sjøauren byrjar for alvor å koma no. Aurane vog 1,5kg og 0,85 kg. Foto: Arne R Sandven

Morten Lid med ein fin mellomlaks på 4,7kg teke i Geitabakken 18. juli. Foto: Roald Arne Kvamme


Ole Rugeldal Sandven med ein fin laks teke i Revebrua på lita elv. Laksen vog 3,8kg. Foto: Arne R Sandven
Rune Pedersen med ein nydelelig sjøaure på 3,25kg teke i Veihølen 3. August på fluge. Foto: Arne R Sandven
Roald Arne Kvamme med fin aure på 1,75kg teke 14.august. Foto: Roald A.Kvamme
 Roald Arne Kvamme med fin aure teke i Revebrua. Foto: Roald A.KvammeFangstbilete 2007:

 

Geir Magne Ulveseth med Den første storlaksen teken i Daleelva 2007. Laksen vog 8,8kg, og vart teken i Revebrua 4.juli. Foto: Tore Wiers

 

Øystein Sellevold med blank storlaks på 8,9kg. Laksen tok han i Terskelen i Kanalen den 4 juli. Foto: Tore Wiers

 

Roald Arne Kvamme med ein laks på 6,8kg tatt i Veihølen 30.juli. Foto: Arne R Sandven

     Fangstbilete 2006:

 
Dei første laksane 1.juli, Frå venstre Inge sandven med laks på 8kg, og Åsmund Karlsen med laks på 2,5kg. Foto: Ole R Sandven
 
Inge Sandven med ein Flott villaks tatt 1.juli på 4.5kg. Laksen vart tatt som stamfisk, og vert oppbevart til hausten for stryking. Foto: Arne R Sandven
 
Ole R Sandven med nygått laks på 5kg, tatt i veihølen 1.juli. Foto: Arne R Sandven
 

Kjøring av sprek mellomlaks 1.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Sture Larsen med laks på 4kg tatt i Revebrua 1.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Inge Sandven med laks på 3.6kg tatt i Kanalen 2.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Roald Arne Kvamme med ein storlaks på 9.5kg tatt i Geitabakken den 13 juli. Foto: Tore Wiers

 

Truls Langhelle med ein flott mellomlaks på 5.2kg tatt i Kanalen 25. juli. Foto: Roald Arne Kvamme

 

Amalie Lie med ein flott laks på 9kg. Fiska av Per Arild Lie i Botlestien i byrjinga av september. Foto: Per A Lie

 

Sjøaure på 1,7kg tatt i Geitabakken av Roald Arne Kvamme den 18.09.06. Foto: Roald Arne Kvamme

   
Fangstbilete 2005:

 

Frode Brattebø med ein fin laks på 4.5kg tatt 1.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Arne R. Sandven med ein laks på 3.8kg tatt 1.juli i Geitabakken. Foto: Inge Sandven

 

Trine Simmenes og dottera med ein fin laks på 3.2kg tatt i Revebrua 3.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Inge Sandven t.v og Åsmund Karlsen med kvar sin laks tatt 3.juli. Laksane vog 2.2kg og 5.6kg Foto: Arne R Sandven

 

Benjamin Sellevold (13år) med storlaks på 12.5kg. Laksen blei tatt i Kanalen 8.August. Foto :Arne R Sandven

 

Øystein Sellevold med laks på 14.35kg tatt under openfiskedag 3.9. Dette er den største laksen på mange år! Foto: Ole R Sandven

 

Laksen som øystein fekk var 110cm lang, og stamma frå klekkeriet. Foto: Ole R Sandven.

 

Inge Sandven med to flotte laksar på 4.5kg og 5.5kg. Laksane vart tatt i Dalebrua 5.Juli. Foto: Ole R Sandven

 

Holaks på 5.9kg tatt 3.juli i Geitabakken av Tore Wiers. Foto: Arne R Sandven

 

Ole og Inge Sandven med ein fin dagsfangst på 3 tertar og 1 sjøaure tatt 8.juli. Foto: Arne R Sandven

 

Ronny Langeland med to fine laksar på 5.7kg og 4.8kg. Fiskane blei tatt i Geitabakken 7.juli. Foto: Sigbjørn Dale

 

Sondre Wiers med to fine laksar, som vart fiska 12.Juli. Foto: Tore Wiers

 

Morten Lid med 3laksar tatt i Veihølen 9.Juli. Fiskane vog 2,2kg, 1,4kg og 5.3kg. Foto: Tore Wiers

 

Inge Sandven med storlaks teken i Båthølen 4.August. Laksen vog 7.9kg. Foto: Arne R Sandven

 

Tre tertar tatt 2.September i Veihølen og Båthølen. Foto: Arne R Sandven

 

Ole R Sandven med ein laks på 3.56kg tatt i Dalebrua 11.Juli. Foto: Arne R Sandven.

 

Arne R Sandven med ein liten mellomlaks på 3.1kg tatt i Veihølen 9.Juli. Foto: Inge Sandven

 

Rune Pedersen med ein farga hannlaks på 7.8kg tatt i Geitabakken 25.September. Foto: Arne R Sandven

 

Øystein Sellevold med ein av dei første laksane 1.juli. Denne laksen vog 4.2kg. Foto: Arne R Sandven

 

Ole R Sandven med ein fin sjøaure på 1.4kg tatt i Dalebrua 8.August. Foto: Arne R Sandven

 

Morten Farestveit med ein flott holaks på 10,5kg tatt i Båthølen 3.Juli på fluge. Foto: Ann Kristin Bolstad.

 

Tore Wiers og dottera Veronica med ein flott dagsfangst i Dalebrua tatt i midten av juli. Laksane vog 7,1kg, 7,4kg og 1,9kg. Foto: Tore Wiers

 

To flotte laksar tatt i Geitabakken. Foto: Tore Wiers

 

Eirik Gjerd med ein Dalelaks på 10,2kg tatt i Veihølen på makk 3.august. Foto: Morten Lid

 

Arne R.Sandven med ein fin tert på vel 2,6kg teke på fluge i Dalebrua i august. Foto: Ole R. Sandven

 

Tert på 1,6kg tatt i Geitabakken av Roald Arne Kvamme. Teke den 13.07.05. Foto: Terje Kvamme

 Eldre Fangstbilete


Arnfred Sellevold med flott sjøaurefangst i Hagahølen i 1967. Foto: Øystein Sellevold

storlaks teke i Båthølen i 1970. Foto: Øystein Sellevold

Arvid Sellevold med ein stor laks på 10kg teke i Kanalen i 1979. Foto: Øystein Sellevold

Øystein Sellevold med flott augustlaks på 10kg teke i Kanalen 1974. Foto: Øystein Sellevold

Inge Sandven med laks på 3,75kg teke i Båthølen 7.juni 1984. Foto: Karin R Sandven

Øystein Sellevold med flott fangst frå 2000. Den største vog heile 12,6kg! Foto: Øystein Sellevold

Gunnar Bakke med stor laks på ca.9kg teke 1.juli 2001. Foto: Inge Sandven

Øystein Sellevold med storlaks teke 1.juli 2001. Foto: Inge Sandven
 

 
  Antall besøkande på sida er: 19900 visitors  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=